Nyheder

FSR og Dansk Revisorforening enig om fremtidens revisoruddannelse

NyhedForeningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Dansk Revisorforening har udarbejdet et fælles oplæg til fremtidens revisoruddannelse. I oplægget anbefaler foreningerne, at der i fremtiden kun skal være én revisoruddannelse, og at uddannelsen skal være på et højt fagligt niveau

Om revisor

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Dansk Revisorforening har udarbejdet et fælles oplæg til fremtidens revisoruddannelse. I oplægget anbefaler foreningerne, at der i fremtiden kun skal være én revisoruddannelse, og at uddannelsen skal være på et højt fagligt niveau med fokus på revisors kernekompetencer revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomisk rådgivning.

Adm. direktør for FSR Charlotte Jepsen udtaler:
"Målet er at styrke revisors position som dansk erhvervslivs foretrukne sparringspartner og rådgiver. Det gælder ikke mindst for de mange tusinder af danske små og mellemstore virksomheder, hvor revisor ofte er virksomhedens eneste professionelle rådgiver."

Samtidig skal revisor fortsat leve op til rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det vil sige, at revisor skal sikre troværdig regnskabsinformation, der skaber tillid mellem investorer, banker, virksomheder og myndigheder.

Med den ny uddannelse har foreningerne også to helt grundlæggende mål for revisorbranchen:

1) Beståelsesprocenten skal op og 2) gennemsnitsalderen for en færdiguddannet revisor skal ned.

Det skal være attraktivt for de studerende at blive revisorer, og det skal være en attraktiv karrierevej for de unge. Med den ny uddannelse ønsker foreningerne at sikre branchen kvalificerede medarbejdere i en fremtid, der byder på stenhård konkurrence om de unge og veluddannede.

I dag tager det typisk 10 år blive statsautoriseret revisor, samtidig er det kun godt halvdelen af revisorkandidaterne, der består den endelige skriftlige eksamen.

Vejen frem mod de to mål sker ved følgende initiativer:  

1. Hækkeløb frem for højdespring: Den endelige skriftlige eksamen deles op i tre skriftlige eksaminer i stedet for i dag, hvor kandidaterne skal kunne alt fra 7 – 10 års uddannelse i én stor afsluttende eksamen. 

2. Fokus på revisors kernekompetencer: Den ny revisoruddannelse giver et kvalitetsløft til revisors kernekompetencer, nemlig revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomisk rådgivning. Praksis og virksomhedsnære opgaver vil vægte mere (frem for teori).  

Foreningerne er i øjeblikket ved at udarbejde forslag til overgangsordninger, som skal sikre en hensigtsmæssig overgang fra den gamle til den nye uddannelse.

Fakta om den nye revisoruddannelse
Regeringen besluttede i juni 2010 at give revisoruddannelsen et eftersyn. Det er Revisorkommissionen, som analyserer revisoruddannelsen og giver sin anbefaling til regeringen.

FSR og Dansk Revisorforening vil inden for de næste uger præsentere det konkrete forslag til Revisorkommissionen.

Eftersynet var motiveret af at, regler og rammer for revisors uddannelse ikke er ændret væsentligt siden 1980’erne samtidig med, at regler og rammer for revisors virke er ændret løbende med internationale standarder og nationale ændringer af bl.a. ÅRL og skattelovgivning.

FSR og Dansk Revisorforening udgav i efteråret 2010 deres første bud på en ny revisorduddannelse.
 > Se mere om debatten om fremtidens revisor 

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype