Nyheder

Minister skærper indsatsen over for ulovlige aktionærlån

NyhedØkonomi- og erhvervsministeren overvejer at skærpe reaktionerne og fokusere indsatsen over for selskaber, der yder ulovlige lån til aktionærer og ledelse.

VirksomhedsretFSR - danske revisorer

Økonomi- og erhvervsministeren overvejer at skærpe reaktionerne og fokusere indsatsen over for selskaber, der yder ulovlige lån til aktionærer og ledelse. FSR ser positivt på den udmelding, da foreningen tidligere har efterlyst en indsats over for de ulovlige aktionærlån.

”Vi kan se, at revisorerne gør opmærksom på de ulovlige aktionærlån i deres påtegninger på virksomhedernes regnskaber. Men de ulovlige lån får meget sjældent reelle konsekvenser, fordi myndighederne ikke reagerer på oplysningerne i regnskabet,” siger administrerende direktør i FSR, Charlotte Jepsen og tilføjer:

”På den baggrund er vi i FSR glade for at høre, at ministeren nu vil undersøge mulighederne for at indføre nye sanktioner for ulovlige aktionærlån,” siger Charlotte Jepsen.

Undersøger muligheden for at indføre administrative bøder
Brian Mikkelsen annoncerede den ekstra indsats mod de ulovlige lån på et samråd med Folketingets Erhvervsudvalg den 3. maj. Her fortalte han, at han har bedt sine embedsmænd undersøge mulighederne for at indføre lovregler, der giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmel til at udstede administrative bøder, når styrelsen konstaterer, at der er ydet ulovlige lån til aktionærer eller ledelse.

Allerede i dag giver selskabsloven mulighed for, at politimyndighederne kan straffe ulovlige lån med bøde. Det sker dog meget sjældent. I praksis er straffen blot, at aktionærer og ledelse skal betale lånene tilbage med høje renter. Dette sker dog ofte først, når styrelsen retter henvendelse til de pågældende om at berigtige de ulovlige lån.
Sidste år satte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med Bagmandspolitiet og Skat fokus på problemet. Det har indtil nu resulteret i, at styrelsen har oversendt 110 selskaber til Bagmandspolitiet på baggrund af oplysninger i de reviderede årsregnskaber.

Det er ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dog ikke realistisk, og derfor heller ikke planen, at alle årsrapporter skal kontrolleres for ulovlige lån eller andre overtrædelser af lovgivningen.
Dette begrundes med ressourceforhold, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen foreløbig ikke har IT-systemer, der kan sortere de årsrapporter ud, hvor der er oplysninger om ulovlige lån. Først i løbet af nogle år, når alle årsrapporter indsendes i struktureret digitalt format (XBRL), vil styrelsen uden vanskeligheder kunne identificere de selskaber, der har ydet ulovlige lån.

Ulovlige aktionærlån - kort fortalt
Et selskab må som hovedregel ikke direkte eller indirekte yde lån eller stille sikkerhed for selskabets ejere, ledelse, deres nærmeste familie eller nært tilknyttede. Forbuddet gælder ligeledes ejere og ledelse i moderselskabet. Dog må selskabet gerne stille midler til rådighed for aktionærer og ledelse i forbindelse med en sædvanlig forretningsmæssig disposition, f.eks. et rejseudlæg.

Hvis skyldneren ikke kan tilbagebetale det ulovlige lån, indestår de personer, som har ydet eller opretholdt lånet for det tab, som selskabet måtte blive påført.

Overtrædelse af selskabslovens regler om udlån – og ulovlig opretholdelse af et ydet ulovligt lån - kan straffes med bøde, dvs. politimyndigheden kan allerede i dag udstede bødeforlag.

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype