Nyheder

To ud af tre revisorer finder og retter væsentlige fejl i regnskaberne

NyhedRevisor er i høj grad med til at sikre, at væsentlige fejl i regnskaberne rettes og dermed sikre, at kvaliteten af årsregnskaberne er i orden. To ud af 3 revisorer har medvirket til, at virksomhederne har rettet væsentlige fejl i regnskabsudkastene for 2010.

Regnskab

Revisor er i høj grad med til at sikre, at væsentlige fejl i regnskaberne rettes og dermed sikre, at kvaliteten af årsregnskaberne er i orden.
To ud af 3 revisorer har medvirket til, at virksomhederne har rettet væsentlige fejl i regnskabsudkastene for 2010. Væsentlige fejl dækker over fejl, der har konsekvenser for regnskabsbrugernes vurdering og brug af årsregnskaberne. 

Det viser en ny survey fra FSR – danske revisorer. 432 revisorer fik tilsendt spørgeskemaet. 192 deltog i undersøgelsen svarende til en svarprocent på 44 %.


Figur:
To ud af tre revisorer finder og retter væsentlige fejl i regnskaberne
 
”Har din revision af regnskaberne for2010 medført, at virksomhedsledelserne har rettet væsentlige fejl i regnskabsudkast/regnskabsgrundlag?”

Andelen af revisorernes kunder, som bliver bedt om at rette fejl, ligger typisk mellem fem og 30 %.

Figur: Andel af kunderne som retter fejl

”Hvor stor en procentdel af kunderne drejer det sig om?”  

De væsentlige fejl, som revisorerne oftest finder, er bogføringsfejl, fejlfortolkninger af regnskabspraksis eller regler og fejl ved klassifikation af regnskabsposter.

Næsten syv ud af 10 revisorer finder bogføringsfejl i regnskaberne, mens lidt under halvdelen af respondenterne oplever fejlfortolkninger af regnskabspraksis og regler. Omkring en tredjedel af revisorerne i undersøgelsen finder fejl ved klassifikation af regnskabsposter.

Det er til gengæld sjældent, at revisorerne finder deciderede eksempler på besvigelser eller manipulation. Under fem procent af revisorerne i undersøgelsen har fundet eksempler på besvigelser eller manipulation.

Undersøgelsen viser desuden, at antallet af fejl i virksomhedernes regnskaber stort set ikke har ændret sig i det seneste år. Ni ud af 10 revisorer melder, at antallet af væsentlige fejl er uændret i forhold til sidste år.

”Revisor får ofte kritik for ikke at have fundet fejl i regnskaberne, når det er gået galt. Vores undersøgelse viser imidlertid, at revisor i stort omfang finder og retter væsentlige fejl i regnskaberne, så kreditorer, investorer og andre regnskabsbrugere kan handle i tryghed til, at tingene er i orden”, siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.


Figur:
Typer af væsentlige fejl som revisorerne finder

"Hvilke typer af væsentlige fejl finder du i regnskaberne? (Angiv gerne flere svar)”  


 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype