Nyheder

FSR – danske revisorer i paneldebat med uddannelsesministeren

NyhedDansk Erhvervs Rådgiverdagen 2012 bød på debat mellem FSR – danske revisorers adm. direktør Charlotte Jepsen og uddannelsesminister Morten Østergaard. Ministeren blev udfordret på spørgsmålet om, hvordan vi sikrer, at Danmark også kan konkurrere på viden i fremtiden.

FSR - danske revisorerUddannelse

”Danmark har udfordringer, som ikke er set større siden 30’erne. Vi bliver udfordret udefra af lande, der bliver dygtigere og dygtigere. Lige nu taber vi jobs. Den udvikling skal vendes om, hvis vi ikke vil overhales inden om.”

Sådan indledte uddannelsesminister Morten Østergaard (R) en debatten om ”Uddannelse: Vejen til ny vækst i Danmark? på Dansk Erhvervs Rådgiverdag den 11. september. Ministeren var inviteret til at svare på, hvordan uddannelse kan være med til at sikre vækst i Danmark. Udspørgerne var Tine Aurvig-Huggenberger, adm. direktør DRRB – Reklamebranchen, Charlotte Jepsen, adm. direktør FSR - danske revisorer og Morten Bangsgaard, adm. direktør IT-Branchen.

Taxameterpenge til uddannelser Danmark har brug for
Analyser fra Dansk Erhverv viser, at Danmark kommer til at mangle 5.000 personer med samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser (som eksempelvis cand.merc.aud, red.) i løbet af de kommende år.
- Hvordan vil ministeren sikre, at taxametertilskuddet rettes til uddannelser, erhvervslivet har brug for - uddannelser, som giver værdi til Danmark, lød et spørgsmål fra Charlotte Jepsen til ministeren.

”Taxameterordningen er indrettet efter, hvad uddannelserne koster. Det skal den også være fremadrettet. Derfor kan jeg stort set udelukke, at vi vil regulere den vej,” lød svaret fra Morten Østergaard, der i stedet fremhævede de unges sunde fornuft som midlet til at vælge uddannelser, der er brug for.

”De unger er klogere, end vi umiddelbart tror. De vælger først og fremmest uddannelse med hjertet, men de er også påvirkede af, hvor de i fremtiden kan få jobs. Hvis vi giver information om mulighederne til de unge, vil de også søge hen, hvor der er muligheder og jobs for dem,” sagde ministeren, der samtidig gav håndslag på, at den relevante information nok skal ligge klar hjemme i stuerne, når de unge skal søge uddannelse.

Erhvervsstøtten også i søgelyset
Tine Aurvig-Huggenberger ville gerne høre ministeren, om det ikke er nu, at regeringen skal tage et opgør med erhvervsstøtteordningerne og sikre, at de i højere grad understøtter innovation?
Ministeren afviste dog en gennemgribende omstrukturering af erhvervsstøtten.

”Der er enighed om, at vi skal sanere i erhvervsstøtten, og det går fint, til man bliver konkret, så bliver det meget svært at finde midler, som kan skæres væk. Vi vil dog se på, om vi ikke kan skære fra i andelen af historiske midler. Og så skal vi fremadrettet fokusere på at skabe midlertidige ordninger. Tiden har vist, at det er svært at fjerne permanente ordninger. Specielt når de bliver så permanente, at virksomhederne opbygger forretningsmodeller omkring dem,” sagde Morten Østergaard.

Hos FSR – danske revisorer støtter man en omlægning af erhvervsstøtten, så man sikrer, at den i højere grad matcher de udfordringer, vi står med i dagens Danmark.
Her er finansiering en væsentlig udfordring, viser en survey, foreningen har gennemført. Her peger næsten 8 ud af ti revisorer på, at fokus på lettere adgang til finansiering er et område, hvor man skal sætte ind, hvis man vil have mere ud af erhvervsstøttekronerne.

 
Læs mere:
Survey: Erhvervsstøtte skal målrettes finansiering og bankkaution
– 13.08.2012

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype