Nyheder

Analyse: 15 procent fald i konkurser i 2011

NyhedAntallet af konkurser var på retur i 2011. Krisen har dog sat sine spor, og udviklingen lover ikke godt for 2012, mener FSR – danske revisorer

FSR - danske revisorer

5.468 danske virksomheder gik konkurs i 2011. Det er et fald på 15 pct. i forhold til året før, hvor 6.461 virksomheder gik konkurs. Faldet i antallet af konkurser har haft en direkte afsmittende effekt på antallet af tabte arbejdspladser, som ligeledes er faldet. 

17.383 fuldtidsarbejdspladser forsvandt i konkurser i 2011. Det er godt 3.000 færre, end 2010 – svarende til at fald på ca. 18 pct. Det viser en ny analyse fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

Figur: Udvikling i antal konkurser 2010-11

Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik udført af eStatistik for FSR - danske revisorer

Analysen viser desuden, at andelen af ældre og mere etablerede virksomheder, der bliver ramt af konkurs, er steget og nu udgør godt en tredjedel af det samlede antal konkurser (31 pct.). De ældre virksomheder står samtidigt for næsten halvdelen af alle jobtab (ca. 8.000 arbejdspladser) fra 2010 til 2011 Det er med andre ord i højere grad de ældre og etablerede virksomheder med mange ansatte, der er gået konkurs i 2011.

Mørke udsigter for 2012
Til trods for at konkurstallene for de seneste år viser en nedadgående kurve for antallet af konkurser og tab af arbejdspladser, er udsigterne for 2012 mørke. I en prognose for 2012 vurderer Lønmodtagernes Garantifond, at 26.000 lønmodtagere står til at miste deres job, fordi deres arbejdsplads krakker i 2012.

De mørke udsigter for 2012 viser sig også i en survey, som FSR – danske revisorer gennemførte i december 2011. I surveyen vurderer to ud af tre revisorer, at virksomhedernes behov for adgang til kapital vil øges i 2012, men otte ud af 10 revisorer forventer ikke, at bankernes udlån vil blive øget i 2012.

 
Læs hele analysen:

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype