Nyheder

Ole Sohn vil styrke tilliden til regnskaberne og revisors arbejde

MedlemsnyhedTillid var en af hovedoverskrifterne, da Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn i går talte til mere end 300 revisorer på Revisordøgnet 2012.

SMVFSR - danske revisorerRegnskab

Da Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn talte på Revisordøgnet, satte han fokus på tilliden til regnskaberne og revisors erklæringer. Samtidig kvitterede han for FSR – danske revisorer arbejde med at skabe grundlaget for en kommende erklæringsstandard særligt målrettet små og mellemstore virksomheder.

”I invitationen til denne konference står der: ”Finanskrisen og den økonomiske tilbagegang har øget behovet for transparens, troværdighed og tillid i erhvervslivet". Det er jeg enig i. Derfor hilser jeg også Kommissionens forslag til en ny revisionsregulering velkommen. Baggrunden for forslaget er den finansielle krise, som vi stadig mærker eftervirkningerne af. En finanskrise, som også viste svagheder ved den lovpligtige revision.”

”Som offentlighedens tillidsrepræsentant er det afgørende, at der ikke kan sås tvivl om revisors arbejde. Manglende tillid hæmmer forbrugernes købelyst og investorernes investeringslyst. Kommissionens forslag er derfor nødvendigt for at styrke tilliden til revisors arbejde og dermed til at genskabe tilliden på markedet generelt.”

I forhold til Kommissionens forslag understregede ministeren dog, at han på visse områder, var lydhør over for den kritik blandt FSR – danske revisorer er kommet med.

”Jeg er dog enig i, at der er dele af Kommissionens forslag, som kan forbedres. Eksempelvis kan man diskutere, om den foreslåede periode for udskiftning af revisionsvirksomheden er for kort?”

Ministeren tilføjede, at regeringen vil arbejde for, at begrænsninger eller forbud mod at levere andre ydelser end revision gøres mere fleksible (end kommissionen har lagt op til, red.). Udgangspunktet er, at visse ydelser skal være tilladt, men under skærpede betingelser, der sikrer revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed.

Erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder
Ministeren rettede også fokus mod revisors kunder – særligt de små og mellemstore virksomheder. Hvor ministeren til oktober vil fremsætte et lovforslag, hvor der indføres en ny erklæringsstandard målrettet de mindre virksomheder.

”Standarden vil give en betydelig lettelse i de administrative byrder for de små virksomheder. Det er samtidig afgørende for mig, at der er en høj grad af tillid til et årsregnskab, der er forsynet med en standardiseret erklæring. Det mener jeg, at vi får med den standard.”

Ministerens forslag vil være baseret på FSRs udkast til en standard om ”En udvidet gennemgang”. Standarden er målrettet forholdene i små og mindre virksomheder og giver samtidig en høj sikkerhed for regnskabets rigtighed.

Læs mere:

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype