Nyheder

Indberetning af efteruddannelse - frister og dispensation

NyhedDispensation for manglende efteruddannelse skal søges inden 31. marts 2012

Revisorer, som mangler at gennemføre op til 40 timer af de 120 timers obligatorisk efteruddannelse, kan søge om dispensation hos Erhvervsstyrelsen.
Anmodningen om dispensation skal Erhvervsstyrelsen have senest 31. marts 2012. Styrelsen kan derefter fastsætte en frist for, hvornår efteruddannelsen skal være gennemført.

Revisorer, som mangler mere end 40 timers efteruddannelse pr. 31.12.2011, kan ikke søge om dispensation.

Alle godkendte revisorer skal indberette deres efteruddannelse for årene 2009-2011 i Revireg senest den 1. april 2012.

Se yderligere informationer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

 

 

 

 

 

Abonnér på nyt fra FSR
Vælg nyhedstype