Nyheder

Revisorer med i jagten på byrder

NyhedEnklere regler for virksomhederne. Sådan lyder opdraget til regeringens nye Virksomhedsforum. FSR – danske revisorer har fået en plads i det nye forum, og foreningen vil arbejde for at skabe reelle lempelser for virksomhederne

FSR - danske revisorer
Regeringen vil afdække nye områder, der kan afbureaukratiseres for at styrke konkurrenceevnen og gøre det enklere at drive virksomhed. Derfor er der oprettet et ”Virksomhedsforum for enklere regler” med repræsentanter fra erhvervslivet, som holdt første møde i starten af denne uge.

Virksomhedsforum er nedsat af erhvervs- og vækstministeren, og det skal frem til 2015 fungere som et rådgivende organ for regeringen i dens arbejde med at forenkle og afbureaukratisere

FSR – danske revisorer er inviteret til at deltage i samarbejdet og stiller med en praktiserende revisor:

”Vi er overbeviste om, at man kan lette virksomhedernes administrative byrde ved at gennemtrawle de mange regler, som trækker ressourcer hos virksomhederne i dagligdagen. Derfor glæder det os, at man vil se på, om regler har en reel funktion og skaber værdi - og droppe dem, hvis det ikke er tilfældet,” siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Revisor er en af erhvervslivets nærmeste rådgivere. Revisorerne har et unikt indblik i mange af de administrative byrder, som virksomhederne kæmper med i dagligdagen. Derfor forventer vi også at bidrage positivt og med konkrete forslag til arbejdet i udvalget.”

Foreningen bliver repræsenteret ved statsautoriseret revisor, Tom Sønderup. Tom Sønderup er tidligere bestyrelsesmedlem i FSR - danske revisorer og indehaver af Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer.

Det handler om at ramme de rigtige byrder
Kommissoriet for det nye virksomhedsforum lægger op til, at energien skal målrettes de områder, hvor virksomhederne oplever de største udfordringer med bureaukrati. Et tema kunne eksempelvis være ansættelse af medarbejdere eller opstart af virksomhed.

”Vores agenda for arbejdet er klar. Vi skal være med til at sikre, at arbejdet munder ud i reelle lempelser for virksomhederne – ikke pseudolettelser, som vi hidtil har set for mange eksempler på. Eksempelvis når politikerne fastholder, at de gør hverdagen lettere for virksomhederne ved at fjerne oplysningskrav i regnskaberne og fritage virksomhederne for revision. Uanset hvor mange krav, de fjerner, kan de ikke ændre på, at bankerne fortsat vil bede om fyldestgørende regnskabsinformationer, før de vil låne penge ud,” siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Derfor vil vi arbejde for, at man spiller ind med lempelser, som kan gennemføres uden, at de blot erstattes af nye krav fra virksomhedernes omgivelser. For at sikre at vi kommer med så kvalificerede og effektfulde input som muligt, inviterer vi alle medlemmer af foreningen til at byde ind med konkrete forslag. Det vil ske på den anden side af sommerferien i foreningens nyhedsbrev,” siger Charlotte Jepsen.


Læs mere
  • Enklere regler - nyt Virksomhedsforum skal rådgive regeringen (pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet, maj 2012)
  • Abonnér på nyt fra FSR
    Vælg nyhedstype