Faglig Udvikling og Politisk Interessevaretagelse

Faglig Udvikling og Politisk Interessevaretagelses formål
Centeret er en sammenlægning af de tidligere Fagligt Center, Erhvervspolitisk Center og Kursus og Kompetence.
I centeret samles opgaverne fra de tre centre under ledelse af Direktør Tom Vile Jensen og Faglig Direktør Brian Adrian Wessel.

Centeret består af følgende opdeling:

  • Rapportering og CSR
  • Kompetenceudvikling
  • Skat
  • Revision, Etik og Kvalitet
  • Eksamen og SR- Akademi
  • Cybersikkerhed, GDPR, Teknologier og Dataetik
  • PA, PR og Analyse
  • SMV/SMP
  • Centerkoordination