Ledelsessekretariat

Ledelsessekretariat

Centeret er en sammenlægning af økonomi, Direktionssekretariatet, medlemskommunikation og markedsføring.
I centeret samles opgaverne fra de tre centre under ledelse af administrerende direktør Charlotte Jepsen.

Centeret består af følgende opdeling:

  • Bestyrelse, forretningsudvalg og nomineringsudvalg
  • Direktion, IT-board og arbejdsmiljøorganisation
  • Vedtægter, governance herunder i forhold til udvalgene
  •  Strategi og ledelsesrapportering 
  •  Medlemskommunikation og markedsføring
  •  Økonomi og regnskab
  •  Medlemsadministration
  • FSR Studerende
  •  Reception og køkken