Særlig indsats i forhold til SMV-segmentet

Formålet med en særlig SMV-indsats er at styrke oplevelsen af en relevant og nærværende forening. Strategiens afsæt er vores nuværende arbejde, som skal udvikles med nyt indhold og en anden form, som i højere grad understøtter foreningens mission og er til gavn for revisorer, der betjener SMV-segmentet.

FSR - danske revisorer

Leverance

 Vi vil være relevante for vores medlemmer og understøtte deres forretning og kvaliteten i deres ydelser. Det gør vi ved at have fokus vores samlede leverance til medlemmerne med udgangspunkt i deres behov i hverdagen.

 

Dialog

Vi skal i endnu højere grad udnytte vores fordel ved at være involveret i lovarbejdet. Vi skal i tættere dialog med medlemmerne for at fors ændringerne i markedet og de deraf affødte behov. Denne viden skal omsættes tværs af foreningen til en samlet aktivitetsplan for kommunikation, udvikling af services, kompetencer mv., som deles med medlemmerne, de ved, hvad de kan forvente og hvornår.

 

Partnerskaber

I det omfang vi ikke selv vil udvikle værktøjer og ydelser til medlemmerne, skal vi facilitere samarbejde med eksterne partnere.

 

Faglighed

Vi skal understøtte hurtig leverance og sikre, at der ikke gås kompromis med fagligheden, og at der opnås gode økonomiske vilkår for medlemmerne.

 

Kvalitet

Vi vil være tydelige og målrettede i vores dialog med medlemmerne. Vi skal kende vores medlemmer godt. Det er vigtigt, at de oplever, at vores ydelser og services løfter kvaliteten i deres arbejde og er rettet mod deres behov.

 

Netværk

Vi inviterer til t dialog og netværk med medlemmerne om smarte løsninger, der understøtter deres forretning. Fokus skal være på at facilitere og sikre dialog. Foreningen stiller en

platform til rådighed til kommunikation og deling af materiale. Netværkene skal bruges aktivt til at indsamle og forstå medlemmernes behov og til at testprøve/få feedback på koncepter og værktøjer. Netværksdeltagerne stiller sig vederlagsfrit til rådighed for foreningen og opnår omvendt muligheden for at være med til at præge udviklingen af vores ydelser.

 

Digitalisering

Vi vil med uddannelse og kompetenceudvikling arbejde for, at vores medlemmer er digitalt parate, de kan hjælpe deres kunder med at blive det. Regeringen har ambitioner om digitalt at løfte SMV’erne i dansk erhvervsliv. Det vil vi bidrage til.

 

Uddannelse

Vi vil tænke uddannelse sammen med både den løbende faglige opdatering og udvikling af værktøjer. Uddannelse af medlemmerne skal tænkes i forhold til de kundesegmenter, som de arbejder med, og vi vil tilbyde både korte og lange kompetenceudviklingsforløb i en blanding mellem klassiske kurser, e-learning og selvstudier.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Peter Lyng Høiberg

  Direktionsassistent

  2344 6113
 • Sara Sayk

  SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129

Brug Revisorernes Hus som dit Pitstop i København.
        Læs mere her

Bliv medlem

Som medlem bliver du en del af et stærkt fagligt fællesskab - og får del i de mange medlemsfordele.

Læs mere her