Samarbejdspartneres kommentarer

En række samarbejdspartnere kommenterer på FSR - danske revisorers strategi for 2019-2021, som hedder "Når troværdighed tæller".

FSR - danske revisorer

Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pension Danmark

"Som ansvarlig finansiel virksomhed er det vigtigt for os at have en tillidsfuld relation til de eksterne revisorer, som vi benytter. Ikke kun fordi vi lukker dem ind i kernen af vores forretning, men også fordi de som uafhængige rådgivere hjælper os med at sikre, at der altid er orden i penalhuset. Vi forventer gensidig tillid, integritet og ikke mindst professionel skepsis, der kan sikre orden, men også udfordre os på vores forretning."

 

 

Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen

”Revisorer er med til at sikre og opretholde tilliden til de finansielle informationer, som samfundsøkonomien bygger på. Revisorer er derfor en vigtig aktør i arbejdet for et effektivt erhvervsliv, som vi også har fokus på i Erhvervsstyrelsen. ”Når troværdighed tæller” er derfor i mine øjne en velvalgt overskrift for FSR – danske revisorers strategi for de kommende år. For når revisorerne udfører deres arbejde i overensstemmelse med god revisorskik, kan vi som samfund have tillid til kvaliteten af den information, som revisionsbranchen leverer – til gavn for både borgere og erhvervsliv.”

 

 

Karsten Lauritzen, skatteminister

”Revisorerne er et første og heldigvis ofte et effektivt værn i forhold til at sikre en korrekt afregning af skatter og afgifter. Derfor er revisorerne en vigtig del af det arbejde, vi har i skatteforvaltningen med at sørge for, at flere virksomheder betaler den skat, de skal og forstår skattereglerne. Det er både i virksomhedernes og samfundets interesse, og derfor ønsker jeg at styrke samarbejdet mellem revisorerne og skatteforvaltningen.”

 

 

Lars Liebst, adm. direktør, Tivoli

”Revisionsbranchen oplever vi som en professionel og troværdig samarbejdspartner, der leverer ydelser af meget høj kvalitet. Det gælder både de klassiske, finansielle revisionsarbejder, men også i høj grad områder som cybersikkerhed og compliance. Det er også min fornemmelse, at branchen i disse år skærper opmærksomheden på dets etiske kompas og dermed på, hvad der i samfundets og fællesskabets interesse. I dag har vi større tillid til, at revisorer siger klart fra, hvis nogen ønsker deres hjælp til at skære hjørner af.”