FSR - danske revisorers bestyrelse

FSR - danske revisorers bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsen i FSR - danske revisorer:

Peter Gath, formand

Jens Sørensen, viceformand

Lars Kronow, viceformand

Jørgen Kjer

Erik Lund

Jens Kristian Yde

Lau Bent Baun

Janick Klose

Erik Stener Jørgensen

Per Lund Nielsen

Frank Feilskov 

 

Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsens opgaver er blandt andet i overensstemmelse med foreningens formål, mission og vision at:

 • fastlægge foreningens overordnede politik og strategi
 • tage stilling til, hvilke strategiske emner foreningen skal beskæftige sig med og disses indbyrdes prioritering
 • tage stilling til sager af principiel betydning
 • følge op over for udvalg og sekretariat og afholde samråd på begæring.

Bestyrelsen holder hvert år et strategiseminar, hvor det kommende foreningsårs væsentligste indsatsområder og tiltag besluttes.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Peter Lyng Høiberg

  Direktionsassistent

  2344 6113