Kontingent

Her kan du læse om FSR's medlemskaber, kontingent og skattemæssige behandling af kontingentet

Kontingentstruktur

Satserne for personkontingent for 2018 er følgende:

Momspligtig andel udgør 73 %.

Medlemstyper * Pris ekskl. Moms   Pris inkl. Moms  
Godkendte revisorer 5.875,00 kr./år 6.947,20 kr./år
Revisionsansatte 2.700,00 kr./år 3.192,76  kr./år
Økonomiprofessionelle 2.700,00 kr./år 3.192,76  kr./år
 In-house 2.700,00   kr./år 3.192,76   kr./år
Basismedlem 1.800,00 kr./år 2.128,50  kr./år
Seniormedlem 825,00 kr./år 975,56  kr./år
Studiemedlem 450,00 kr./år 532,12  kr./år

 

Revisionsvirksomheder betaler et mandtalskontingent, som er gradueret i forhold til antallet af personer, der arbejder i virksomheden.

Mandtalskontingentet er højest for ’de først’ ansatte i hver virksomhed og falder gradvis, jf. tabel:

Ansatte Pris for ansatte i hver gruppe (kr. ekskl. moms)
 1-5  1.195,00 kr.
> 5-10     945,00 kr.
> 10-20     745,00 kr.
> 20-50     645,00 kr.
> 50-100     445,00 kr.
> 100     345,00 kr.