Det Finansielle Udvalg

Det er udvalgets formål at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter inden for den finansielle branche, af betydning for revisors virke og at understøtte kvaliteten af revision og erklæringsafgivelse inden for den finansielle branche.

Det Finansielle Udvalgs særlige opgaver er at:

  • holde sig orienteret om fremsatte eller påtænkte lovforslag m.v. vedrørende den finansielle sektor
  • opretholde kontakt og sikre en konstruktiv dialog med de finansielle tilsynsmyndigheder samt relevante erhvervs- og interesseorganisationer, herunder deltagelse i eksterne arbejdsgrupper og udvalg
  • være en aktiv samarbejdspartner i forhold til de øvrige faglige udvalg og særligt til de andre udvalg i den gruppe, som udvalget deltager i
  • afholde kurser for revisorer i pengeinstitutter og forsikringsselskaber
  • afholde kurser for certificerede revisorer
  • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Du kan her læse hele det Finansielle Udvalgs kommissorium.

Medlemmer
Lars Rhod Søndergaard, formand
Jens Ringbæk, viceformand
Henrik Barner Christiansen
Henrik Bjørn
Per Rolf Larssen

Sekretær: Thomas Krath Jørgensen