Arbejdsgruppe vedrørende forsyningsvirksomhed

Udvalget har nedsat en arbejdsgruppe vedrørende forsyningsvirksomhed.

Forsyningsarbejdsgruppen har følgende arbejdsområder:

 • Elforsyningsvirksomheder, jf. elforsyningsloven
 • Varmeforsyningsvirksomheder, jf. varmeforsyningsloven
 • Naturgas, jf. lov om naturgasforsyning
 • Affaldsvirksomheder
 • Vandforsyningsvirksomhed, jf. vandforsyningsloven, og vandafledning
 • Bredbånd og fibernet (herunder telefon)
 • CO2-kvoter
 • Bygas-forsyning
 • Andre lignende områder

Arbejdsgruppen varetager FSR - danske revisorers interesser i de mange høringssager, der årligt sendes i høring hos FSR - danske revisorer inden for de ovenfor nævnte arbejdsområder. Herudover deltager arbejdsgruppen ofte i møder med de myndigheder, der administrerer lovgivningen inden for områderne.

Arbejdsgruppens medlemmer:

 • Jeanette Staal, formand  
 • Peter Damsted, suppleant
 • Mogens Henriksen
 • Claus Dalager
 • Thomas Riis, suppleant
 • Svend Sand
 • Michael N.C. Nielsen
 • Ulrik Vangsø, suppleant
 • Sekretær: Alexander Munkholm Bruun