Coaching

SR-Akademiet har fire coaches, som anbefales i forbindelse med forløbet, skriftlig- og mundtlig eksamenstræning. FSR - danske revisorer fungerer som kontaktflade, hvor kandidater på SR-Akademiet selv kan tage fat i en af de fire coaches. Behovsafklaring, antal sessioner samt pris aftales individuelt med den valgte coach.

Marianne Svenningsen
Marianne Zander Svenningsen, som er statsautoriseret revisor, har en master i organisationspsykologi og er certificeret coach. Marianne underviser i metodetræning for FSR og har mange års erfaring i at coache og træne kandidater individuelt frem mod revisoreksamen. Læs mere

Morten Lund Wilhelmsen

Morten Lund Wilhelmsen er partner hos RevisorGården Godkendte Revisorer A/S, hvor fokus er på SMV-segmentet. Inden dette arbejdede han cirka 10 år hos PwC i Hellerup, med en bred vifte af kunder – de sidste par år dog med fokus på større koncerner, herunder børsnoterede virksomheder. Han har undervist siden han startede i branchen og efter bestået revisoreksamen i 2016, har han været tilknyttet FSR - danske revisorer som underviser og opgaveretter på SR-Akademiet samt været tilknyttet Københavns Universitet som ekstern lektor. Læs mere

 

Nicolai Sommer

Nicolai Sommer kender revisors verden, faglighed, udfordringer og muligheder. Han bestod revisoreksamen i 2005 og arbejdede som statsautoriseret revisor i 7 år med en bred palet af kunder fra personligt ejede til børsnoterede virksomheder. De sidste tre år med ledelsesansvar for et mindre revisionskontor. Siden 2012 har Nicolai coachet, undervist og rådgivet revisorer og ledere i krise-, udviklings- og forandringsprocesser, herunder revisoreksamen, kvalitetskontrol, revisornævnsager samt personlig og ledelsesmæssig udvikling generelt. Læs mere

 

Tina Theilgaard

Tina Theilgaard, tidligere ansat ved PwC som Training Advisor, har siden 1999 arbejdet intensivt med eksamenstræning, specielt af revisorer og med fokus på at bestå den mundtlige SR eksamen på Børsen. Tina har ydermere arbejdet for FSR med mundtlig eksamenstræning i en længere åre række.

Tina har trænet 100vis af eksaminander - og især mange omgængere har oplevet at få optrænet en anden måde at gå til eksamen på, ovenpå den skuffelse det har været ikke at bestå. Tina har også overhørt utallige eksaminer gennem årene på Børsen og ved hvad kandidaterne er oppe imod! Læs mere

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142